หมูทอดเจ๊จง ขึ้นราคาทุกเมนู เช็คด่วน ! เมนูไหนขายเท่าไหร่บ้าง ?

หมูทอดเจ๊จง ขึ้นราคาทุกเมนู เช็คด่วน ! เมนูไหนขายเท่าไหร่บ้าง ?

ร้านหมูทอดเจ๊จง ขึ้นราคา ทุกเมนู เริ่มวันนี้วันแรก ทุกอย่างขึ้น 2 บาท ตรวจสอบราคาอาหารล่าสุด หมูทอดเจ๊จง ได้ทีนี่ หมูทอดเจ๊จง ประกาศขึ้นราคาทุกเมนู โดยประกาศล่าสุด เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของทางร้าน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 พร้อมกับระบุข้อความว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ทุกอย่างขึ้น 2 บาท ข้าวหมูถุงละ 27 บาท หมูขีดละ 31 บาท ตับ 29 บาท ข้าวกล่อง 39 บาท กับข้าว 32 บาท

สำหรับเหตุผลที่จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาอาหารในครั้งนี้ 

ทางร้านหมูทอดเจ๊จง ได้เปิดเผยว่าเป็นเพราะ ราคาต้นทุนวัตถุดิบขึ้นราคาทุกอย่าง แต่หลังจากนี้หากราคาสินค้าต้นทุนลดลง ร้านหมูทอดเจ๊จง ก็จะปรับลดราคาด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ร้านหมูทอดเจ๊จง ได้มีการพยายามตรึงราคาขายมาตลอด จนส่งผลทำให้บางสาขามีการขาดทุน จนต้องตัดสินใจ ประกาศปรับราคาหลังช่วงปีใหม่ 3 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยเมื่อราคาของสินค้าในตลาด หรืทอราคาหมู เริ่มปรับตัวลง มีแนวโน้มดีขึ้น หมูทอดเจ๊จง ก็จะประกาศปรับลดราคาค่าอาหารลง ตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้ามาโดยตลอด

เน้นย้ำอีกครั้งกับข่าวจริงที่ว่า กบน. ดำเนินการปรับขึ้น ราคา น้ำมันดีเซล 1 บาท (เป็น 32.94 บาท/ลิตร) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(1 มิ.ย. 2565) ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารถึงเรื่องกบน. ปรับขึ้น ราคา น้ำมันดีเซล 1 บาทต่อลิตร เริ่ม 31 พ.ค. 65 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ในการประชุมครั้งที่ 60/2565 (ครั้งที่ 92) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นลิตรละ 1 บาท ส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซลปรับจากลิตรละ 31.94 บาท เป็นลิตรละ 32.94 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กระทรวงพลังงาน สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.eppo.go.th หรือโทร. 02 6121555

ONE-UGG-RA กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด

ทั้งนี้ กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศไอร์แลนด์ ภายใต้การอนุมัติของธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ (Central Bank Of Ireland) และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ UCITS โดยตราสารทุนที่กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (transferable securities) อื่น ๆ

สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้ จอดรถฟรี ระหว่างวันที่ 2-6 มิ.ย. 65

สนามบินสุวรรณภูมิ ประกาศถึงการเปิดให้บริการ จอดรถฟรี ณ ลานจอดรถระยะยาว โซน C ระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2565 เนื่องในโอกาสวันหยุดยาว

สนามบินสุวรรณภูมิ จอดรถฟรี – (1 มิ.ย. 2565) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ทำการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน ในช่วงวันหยุดยาว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 รวม 5 วัน

ทั้งนี้ ทสภ. ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ – ส่งตามจุดต่าง ๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารตรงชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

ทสภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ในครั้งนี้ เป็นอีกช่องทางที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และขอให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 อย่างเคร่งครัดภายใต้แนวคิดการเดินทางวิถีใหม่ (Transport New Normal) ตามมาตรการด้านสาธารณสุข COVID – Free Setting

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป